Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Thanh Kiếm Đồ Long - Heaven Sword And Dragon Sabre 42/42

Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Thanh Kiếm Đồ Long - Heaven Sword And Dragon Sabre 42/42 Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Thanh Kiếm Đồ Long - Heaven Sword And Dragon Sabre 42/42
4 5 68 bình chọn
Log in now!
1 2 3 4 5
Total votes: 68

Ỷ thiên Đồ long ký là câu chuyện kể dựa vào sức mạnh nhân dân giết kẻ thù xâm lược, giành lại Trung Quốc. Tác phẩm là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, chống ngoại xâm. Câu chuyện xảy ra vào cuối triều Nguyên ở Trung Quốc, bắt đầu từ những cuộc bạo động của nông dân chống lại hoàng đế Mông Cổ năm 1325 và kết thúc vào năm 1368 khi Chu Nguyên Chương chiếm được Đại Đô (Bắc Kinh ngày nay), đuổi hết quân Mông Cổ ra khỏi đất nước và sau đó lên ngôi hoàng đế...

Năm phát hành: 
Danh mục phim: 
Đạo diễn: 
Nhà sản xuất: 
Quốc gia sản xuất: 
Log in now!

Báo lỗi về phim đang xem

Vui lòng chọn danh mục phía dưới và gởi thông tin về cho chúng tôi.

Bình luận

x