Loading...

Bao Thanh Thiên Phần 1 - Bao Công Xử Án Phần 1 - Justice Bao 1 22/22

Log in now!
12345
Total votes: 262

Các tập trong phần 1 gồm có :

Xử án Trần Thế Mỹ
Diễn Viên:
Lưu Tuyết Hoa - Tần Xuân Liên
Dương Hoài Dân - Trần Thế Mỹ
Hầu Bĩnh Doanh - Công Chúa
Tào Kiện - Vương Thừa Tướng
Dương Bình An - Hán Kỳ

Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả
Diễn Viên:
Âu Dương Long - Châu Cần
Triệu Thụ Hải - Châu Cần Giáp
Trình Tú Anh - Vương Yên Nhu
Tào Kiện - Vương Thừa Tướng
Thái Xán Đắc - Tô Khất Nhi

Ly miêu hoán chúa
Diễn Viên:
Long Long - Bát Hiền Vương
Trương Chấn Hoàn - Bạch Ngọc Đường
Tăng Á Quân - Lý Phi
Hồ Huệ Linh - Khấu Châu và Mai Nương
Hàn Tương Cầm - Địch Hậu
Tiêu Ngải - Lưu Hậu
Thai Trí Nguyên - Quách Hòe
Văn Soái - Trần Lâm

Hồng Hoa Ký
Diễn Viên:
Hạ Linh Linh - Cổ Thường Ngọc
Trương Du - Như Mộng
Lội Minh - Lưu Công Công
Hầu Bĩnh Doanh - Công Chúa
Du An Thuận - Tiểu Phi
Trương Li Li - Tiểu Hồng
Trương Chấn Hoàn - Bạch Ngọc Đường

Năm phát hành: 
Danh mục phim: 
Nhà sản xuất: 
Quốc gia sản xuất: 
Log in now!

Báo lỗi về phim đang xem

Vui lòng chọn danh mục phía dưới và gởi thông tin về cho chúng tôi.

Bình luận