Loading...

Blog

"Giải mã" Tây Sơn Hào Kiệt

Tác giả: Nguyễn Trương Quý

Một cái tên phim to tát đến thế, nghĩa là sẽ toàn diện vấn đề Tây Sơn chăng?

Trang