Tháng 5 20 2015
Mad Max: Fury Road - Max Điên: Điên cuồng cùng nhân vật - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 5 11 2015
The Gunman - Xạ Thủ: Tội lỗi và sám hối - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)