Tháng 1 30 2015
Wild Card - Lá Bài Số Phận: Cờ bạc là bác thằng bần - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 1 25 2015
Seventh Son - Người Con Trai Thứ Bảy: Người con trai thứ bảy và sứ mệnh bảo vệ loài người - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)