Tháng 8 06 2015
Mission Impossible 5: Rogue Nation - Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5: Quốc Gia Bí Ẩn: Đơn giản nhưng đủ lôi cuốn đến phút chót - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 9 05 2015
Terminator: Genisys - Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genisys: Kết thúc có hậu của Kẻ hủy diệt - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)