Tháng 1 22 2015
I Fine ... Thank You, Love You - Nữ Gia Sư: Phim Thái Lan siêu hài hước - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 1 19 2015
Blackhat - Trùm Mũ Đen: Phim hành động nhưng không kịch tính - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)