Tháng 7 04 2015
Terminator: Genisys - Kẻ Hủy Diệt: Thời Đại Genisys: Kết thúc có hậu của Kẻ hủy diệt - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 6 18 2015
Jurassic World - Thế Giới Khủng Long: To hơn, đẹp hơn, nguy hiểm hơn nhưng không hay hơn - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)