Tháng 9 13 2014
The World's End, The Legend of Hercules hay Rush là những tên phim đáng chú ý trên các kênh truyền hình HBO, StarMovies, Cinemax tuần này...
Tháng 9 13 2014
Frozen, Step Up Revolution, The Expendables 2, The Legend of Hercules là những tên phim đáng chú ý trên các kênh truyền hình cable tuần này...
Tháng 9 16 2014
The Boxtrolls - Hội Quái Hộp: Ai mới thực sự là quái vật? - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 9 16 2014
Roaring Currents - Đại Thủy Chiến: Lịch sử hào hùng và xúc động của Hàn Quốc - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)
x