Tháng 2 12 2015
Win A Lottery - Trúng Số: Bộ phim hài Việt Nam nhẹ nhàng dịp Tết 2015 - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 2 12 2015
Spongebob Squarepants - Người Hùng Lên Cạn: Cười từ đầu tới cuối phim - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)