Tháng 9 13 2014
The World's End, The Legend of Hercules hay Rush là những tên phim đáng chú ý trên các kênh truyền hình HBO, StarMovies, Cinemax tuần này...
Tháng 9 13 2014
Frozen, Step Up Revolution, The Expendables 2, The Legend of Hercules là những tên phim đáng chú ý trên các kênh truyền hình cable tuần này...
Tháng 9 12 2014
Roaring Currents - Đại Thủy Chiến: Lịch sử hào hùng và xúc động của Hàn Quốc - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 9 07 2014
The Prince - Mật Danh: Một kịch bản nhạt nhòa, xây dựng nội dung theo lối mòn - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)
x