Tháng 1 25 2015
Seventh Son - Người Con Trai Thứ Bảy: Người con trai thứ bảy và sứ mệnh bảo vệ loài người - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 1 25 2015
Life Is Beautiful - Cuộc Sống Tươi Đẹp: Bộ phim sâu sắc về tình cảm gia đình - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)