Tháng 3 26 2015
Out Of The Dark - Ám Ảnh Bóng Đêm: Hù doạ khán giả đến rạp 'khóc thét' - Airblade14 (Thành viên Tinh Tế)
Tháng 3 23 2015
Insurgent - Những Kẻ Nổi Loạn: Sự phản kháng của kẻ dị biệt - Nhạn Thái (Thành viên Tinh Tế)